Sotsiaaltöö spetsialist

Setomaa Vallavalitsus
Võru maakond
Täistööaeg
Keskharidus
24.01.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- Sotsiaaltöö spetsialisti peamised ametiülesanded on:• sotsiaaltöö korraldamine Värska teeninduskeskuse piirkonnas
- • kodanike esmane nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealases asjaajamises
- • eakatele, puudega või erivajadustega isikutele hooldusvajaduse vm sotsiaalteenuse vajaduse hindamine, arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise või muu abi andmise kohta
- • järelevalve teostamine sihtgrupi hoolduse, hooldaja tegevuse, teenuste vajaduse ning teenuste kasutamise üle
- • tööpiirkonnas isikute teovõime piiramise ja eestkoste seadmise algatamisega seotud toimingute korraldamine
- • töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste tööks vajalike registritega


Nõudmised kandidaadile

- • Eesti Vabariigi põhiseaduse
- kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine
- • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada
- • teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus
- sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
- interneti
- vajalike andmekogude
- registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus
- • isikuomadustest on nõutavad kohusetunne
- otsustus- ja vastutusvõime
- sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid
- võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest
- algatusvõime ja loovus
- sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt
- hea suhtlemis- ja koostööoskus
- tasakaalukus
- pingetaluvus
- otsustus ja vastutusvõime
- eetilisus
- tolerantsus ja sõbralikkus. Kasuks tuleb:• B-kategooria juhilubade olemasolu• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas


Omalt poolt pakume

- Omalt poolt pakume:
- • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
- • head töökeskkonda
- • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.
Kontakt:
Martin Sulp
martin.sulp@setomaa.ee
5133960
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •