sotsiaalnõunik

Kanepi Vallavalitsus
Põlva maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
18.12.2017
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Kohustused

- sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine
- Peamised teenistusülesanded: lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine
- vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
- laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest
- abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine, juhtumite algatamine STARis
- puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele
- lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks
- koostöö sotsiaal-, lastekaitse- ja tervishoiutööga tegelevate maakondlike-, riiklike- ja ühiskondlike asutuste ja organisatsioonidega


Omalt poolt pakume

- huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis
- erialast täiendkoolitust.
Kontakt:
Andrus Seeme
katrin@kanepi.ee
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •